Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2012

Script PHP Mobile CMS

Gambar
Pada posting kali ini saya akan berbagi sedikit koleksi Script-script CMS atau Content Management System atau juga Engine, untuk membuat wap portal maupun forum yang berbasis PHP.

Kisah Nabi Muhammad S.A.W

Gambar
Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapa bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Mutallib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab.Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke ka’bah, kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.Selepas itu Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Thuwaiba, budak suruhan Abu Lahab sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa’ad. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Makkah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa’ad yang bernama Halimah bin Abi-Dhuaib yang pada mulanya tidak mau menerima baginda kerana Muhammad seorang anak yatim.Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman den…

Kisah Nabi Isa A.S

Gambar
Seorang lagi Nabi Allah yang diceritakan dari kecil di dalam al-Qur’an ialah Isa. Baginda diutus kepada kaum Bani Israil dengan kitab Injil yang diturunkan sebelum al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an, Nabi Isa disebut dengan empat panggilan iaitu Isa, Isa putera Maryam, putera Maryam, dan al-Masih.Ibunya seorang yang sangat dimuliakan Allah. Dia memilihnya di atas semua perempuan di semua alam. Firman-Nya :
“Dan ketika malaikat-malaikat berkata, ‘Wahai Maryam, Allah memilih kamu, dan membersihkan kamu, dan Dia memilih kamu di atas semua perempuan di semua alam.’”Maryam, ibu Nabi Isa, telah menempuh satu ujian yang amat berat dari Allah. Dia dipilih untuk melahirkan seorang Nabi dengan tanpa disentuh oleh seseorang lelaki, Dia adalah seorang perempuan yang suci.Kelahiran Nabi Isa merupakan suatu mukjizat karena dilahirkan tanpa bapa, Kisahnya diceritakan di dalam al-Qur’an. Di sini, ceritanya bermula dari kunjungan malaikat kepada Mariam atas perintah Allah. Ketika itu, malaikat menyerupai m…

Kisah Nabi Yahya A.S

Gambar
Nabi Yahya bin Zakaria tidak banyak dikisahkan oleh Al-Qur’an kecuali bahwa ia diberi ilmu dan hikmah selagi masih anak-anak, Ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah orang yang sombong durhaka.Ia terkenal cerdik pandai, berfikiran tajam, sangat tekun beribadah yang dilakukan siang-malam sehingga berpengaruh pada kesehatan badannya serta menjadikanya kurus kering, wajahnya pucat dan matanya cekung.Ia dikenal oleh kaumnya sebagai orang alim, menguasai soal-soal agama, hafal kitab Taurat sehingga ia menjadi tempat bertanya tentang hukum-hukum agama.Ia memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, tidak takut dicerca orang dan tidak pula menghiraukan ancaman pihak penguasa dalam usahanya menegakkan kebenaran serta melawan kebathilan. Ia selalu menganjurkan orang-orang yang telah berdosa agar bertobat. Dan sebagai tanda taubatnya, mereka dipermandikan di sungai Jordan.Yang mana kebiasaan ini hingga sekaran berlaku di kalangan orang-orang Kristian, Karena nabi Yahya adalah orang…

Kisah Nabi Zakaria A.S

Gambar
Masa yang di alami oleh nabi Zakaria adalah masa yang aneh, dimana banyak hal yang berlawanan, yang berhadap-hadapan dan saling bertentangan serta terlibat pertarungan yang tak pernah padam. Keimanan kepada Allah SWT bercahaya di masjid yang besar yaitu Baitul Maqdis, sedangkan kebohongan memenuhi pasar-pasar Yahudi yang bersebelahan dengan masjid itu.Sudah menjadi tradisi dunia bahwa segala sesuatu yang bertentangan pasti saling berhadapan, seperti kebaikan dengan kejahatan, cahaya dengan kegelapan, para nabi dengan para pembangkang, dan lain sebagainya, Semua itu untuk mempertahankan kehidupan.Dimasa yang kuno itu terdapat seorang Nabi dan seorang Alim yang besar, Nabi tersebut adalah Zakaria, sedangkan seorang alim besar yang Allah memilihnya untuk sholat ditengah-tengah manusia adalah Imran, Istri Imran sangat berharap untuk dapat melahirkan anak. Pada saat itu dikala pagi sedang menyelimuti kota, keluarlah istri Imran untuk memberi makan pada burung.Ia melihat pemandangan yang ad…

Kisah Nabi Yunus A.S

Gambar
Tidak banyak yang dikisahkan oleh Al-Quran tentang Nabi Yunus sebagaimana yang telah dikisahkan tentang nabi-nabi Musa, Yusuf dan lain-lain. Dan sepanjang yang dapat dicatat dan diceritakan oleh para sejarawan dan ahli tafsir tentang Nabi Yunus ialah bahwa beliau bernama Yunus bin Matta.Ia telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat bernama “Ninawa” yang bukan kaumnya dan tidak pula ada ikatan darah dengan mereka. Ia merupakan seorang asing mendatang di tengah-tengah penduduk Ninawa itu. Ia menemui mereka berada di dalam kegelapan, kebodohan dan kekafiran, mereka menyembah berhala menyekutukan kepada Allah.Yunus membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka, mengajak mereka agak menyembah kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan menciptakan alam semesta, meninggalkan persembahan mereka kepada berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari batu dan berhala-berhala yang tidak dapat membawanya manfaaat atau mudarat bagi mereka.Ia memperingatkan mereka …

Kisah Nabi Ilyasa A.S

Gambar
Nabi Ilyasa adalah putra dari paman Nabi Ilyas. Melaksanakan dakwah setelah Nabi Ilyas wafat. Karenanya dalam berdakwah ia berpegang pada syari’at dan metode nabi Ilyas. Al Qur’an tidak menguraikan tentang Nabi Ilyasa. Hanya dijelaskan.“Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, Dzulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.”(Q.S. Shaad : 48)Nabi ini termasuk hamba Allah yang terbaik. Konon nabi inilah yang disebut dalam kitab Taurat. Di antara mukjizatnya adalah menghidupkan kembali orang yang telah mati.Ilyasa adalah rasul dari kalangan Bani Israel dari garis keturunan yang sama dengan Musa, Harun serta Ilyas. Nama Ilyasa disebut dalam kisah Ilyas, saat rasul itu dikejar-kejar kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyasa.Maka besar kemungkinan Ilyasa juga tinggal di seputar lembah sungai Yordania. Ketika Ilyas bersembunyi di rumahnya, Ilyasa masih seorang belia. Saat itu ia tengah menderita sakit. Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Ilyasa pun menjadi sahabat Ilya…

Kisah Nabi Ilyas A.S

Gambar
Nabi Ilyas diutus kepada penduduk Baalbek, sebelah barat Kota Damaskus (Libanon Timur sekarang). Dia mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap patung yang mereka namakan Ba`la. Hal inilah yang mengakibatkan mereka menganiayanya.Namun betapapun gigihnya Nabi Ilyas berdakwah, kaumnya tidak mau mendengarkannya. Maka Allah menghukum mereka dengan azab didunia dan akhirat. Selepas kematian Nabi Sulaiman A.S., kerajaan telah mengalami perpecahan. Pengaruh syaitan telah berleluasa. Manusia yang beragama diejek-ejek.Undang-undang Somaria telah membunuh kebanyakan golongan yang mengetahui dan mengikuti akidah yang sebenar. Pengaruh kejahatan menjadi semakin buruk dan Allah telah menghantar Nabi Ilyas A.S. untuk memulihkan manusia pada zaman pemerintahan Raja Ahab dari Israil. Baginda berusaha berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan manusia daripada mempercayai banyak tuhan dan melarang mereka menyembah Tyrian Bal.Baginda juga menasihati manusia…

Kisah Nabi Sulaiman A.S

Gambar
Nabi Sulaiman adalah salah seorang putera Nabi Daud, Sejak ia masih kanak-kanak berusia sebelas tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berfikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. Nabi Sulaiman Seorang Juri Sewaktu Daud, ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Isra’il ia selalu mendampinginnya dalam tiap-tiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat.Ia memang sengaja dibawa oleh Daud, ayahnya menghadiri sidang-sidang peradilan serta menyekutuinya di dalam menangani urusan-urusan kerajaan untuk melatihnya serta menyiapkannya sebagai putera mahkota yang akan menggantikanya memimpin kerajaan, bila tiba saatnya ia harus memenuhi panggilan Ilahi meninggalkan dunia yang fana ini. Dan memang Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudara yang bahkan lebih tua usia darinya.Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman o…

Kisah Nabi Daud A.S

Gambar
Daud bin Yisya adalah salah seorang dari tiga belas bersaudara turunan ketiga belas dari Nabi Ibrahim A.S Ia tinggal bermukim di kota Baitlehem, kota kelahiran Nabi Isa a.s. bersama ayah dan tiga belas saudaranya. Daud Dan Raja Thalout Ketika raja Thalout raja Bani Isra’il mengerahkan orang supaya memasuki tentera dan menyusun tentera rakyat untuk berperang melawan bangsa Palestina, Daud bersama dua orang kakaknya diperintahkan oleh ayahnya untuk turut berjuang dan menggabungkan diri ke dalam barisan askar Thalout.Khusus kepada Daud sebagai anak yang termuda di antara tiga bersaudara, ayahnya berpesan agar ia berada di barisan belakang dan tidak boleh turut bertempur. Ia ditugaskan hanya untuk melayani kedua kakaknya yang harus berada dibarisan depan, membawakan makanan dan minuman serta keperluan-2 lainnya bagi mereka, di samping ia harus dari waktu ke waktu memberi lapuran kepada ayahnya tentang jalannya pertempuran dan keadaan kedua kakaknya di dalam medan perang. Ia sesekali tidak…